Εξοικονόμηση ενέργειας και οικολογία

Έχοντας ανεπτυγμένη την οικολογική μας συνείδηση και αισθανόμενοι την ανάγκη  του περιβάλλοντός μας για μια πράσινη ανάσα, το βοηθάμε βάζοντας το δικό μας λιθαράκι σε αυτή την προσπάθεια ενίσχυσής του.

Αυτή η προσπάθεια ξεκινά με την διαχείριση των απορριμμάτων, όπου στην συγκεκριμένη περίπτωση είναι υλικά από παλιές κατασκευές που είναι προς καταστροφή ή που περισσεύουν από μια κατασκευή, τα οποία δεν πετούμε αλλά στέλνουμε για ανακύκλωση.

Κλείνουμε χρησιμοποιώντας για τον φωτισμό των κατασκευών μας λάμπες και ηλεκτρονικούς μετασχηματιστές εξοικονόμησης ενέργειας επιτυγχάνοντας έτσι δυνατότερο φωτισμό καταναλώνοντας πολύ λιγότερα wattαπό τις κοινές λάμπες φθορίου.

Εμείς επιλέγουμε τα σωστά υλικά για τις κατασκευές  σας, εσείς επιλέγετε υπεύθυνες και  ευσυνείδητες εταιρίες για το περιβάλλον μας;